در هنگام طراحی دوباره وب‌سایت به موارد زیر توجه کنید

طراحی دوباره وب‌سایت می‌تواند حضور اینترنتی شما را متحول کند. وب‌سایت میزان مشتریان آماده را به شما می‌گوید. همچنین مشتریان با وب‌سایتِ شما با خدمات و محصولاتتان آشنا می‌شوند.

Continue reading

زمان تغییر طراحی سایت رسیده است!

گاهی وب سایت از لحظه تولد یک سازمان حضور دارد و مثل کودک دیجیتال آن سازمان است. شما از لحظه تولد عکس، متن، طرح و خیلی جزییات دیگر را انتخاب می‌کنید و حضورتان را گسترش می‌دهید. اما بعد از مدتی بازدیدکنندگان کمتر و کمتر می‌شوند. 

Continue reading